மின்னியல் மற்றும் மின்னனுவியல் பற்றி எனக்கு தெரிந்த தகவல்களை இந்த இணையதளத்தில் இணைத்துள்ளேன் | வாழ்க தமிழ் ! வளர்க மனிதநேயம் !

மின்மாற்றி தொடர்-5 (Transformer -5)

Regulation என்றால் என்ன?
Regulation என்பது ஒரு மின்மாற்றியில் அதன் secondary வைண்டிங்கில் பழு (Load) இல்லாத நிலைக்கும், பழு உள்ள நிலைக்கும் இடையே நிலவும் மின்னழுத்தங்களின் வித்தியாசத்திற்கும், Load இல்லாத நிலையில் நிலவிய மின்னழுத்தத்திற்கும் உள்ள விகிதாச்சாரம் ஆகும்.


Transformer Efficiency:
ஒரு Transformer Efficiency யை கீழ்காண்ட சமன்பாடு மூலம் நாம் கணக்கிடலாம்.

மின்மாற்றியில் ஏற்படும் இழப்புகள் (Losses):
நான் ஏற்கனவே சொன்னதைப் போல மின்மாற்றியில் எந்தவித அசையும் பாகங்களும் இல்லாததால் Friction மற்றும் Windage முதலியவற்றால் ஏற்படும் இழப்புகள் ஏதும் கிடையாது. எனவே, மற்ற மின் இயந்திரங்களைக் காட்டிலும் மின்மாற்றியின் Efficiency அதிகமாக இருக்கும். Efficiency Losses குறைவாகவே இருக்கும்.


பிரபலமான இடுகைகள்

நாம் அனைவரும் கடைபிடிப்போம்

1.இரண்டு காரியங்களில் மனிதன் ஒருபோதும் கோபப்படக் கூடாது; தன்னால் தவிர்க்க முடிந்ததற்கும், தவிர்க்க முடியாததற்கும்.

2.காலத்திற்கு ஏற்ற சொல்லானது - கவலையைக் குறைக்கிறது.

3.உழைப்பு - துக்கம் - மகிழ்ச்சி இம்மூன்றையும் மனிதன் அனுபவிக்கப் பிறந்தவன். இந்த மூன்றும் இல்லாத வாழ்வு சரியான வாழ்வாகாது.

4.உன்னைப் புண்படுத்துவது எதுவென்று உனக்குத் தெரிந்தால், மற்றவர்களைப் புண்படுத்துவது எதுவென்பது உனக்குத் தெரியும்.
பணிவான சொல் - பாதையை எளிமையாக்குகிறது.

5.துன்பத்தை அனுபவித்த காலத்தை மறந்து விடு, ஆனால் அது உனக்குக் கற்பித்த பாடத்தை மறந்து விடாதே.

6.தொடக்கத்தினை விட முடிவினைப் பற்றி அதிகமாகச் சிந்தனை செய்.

7.தைரியப்படுத்துவது ஒருவனுக்குச் செய்யும் உதவியில் மூன்றில் ஒரு பங்காகும்.

8.ஒவ்வொரு தடவையும் நீ ஒருவனை மன்னிக்கும் போது, அவனைப் பலவீனப்படுத்துகின்றாய்; உன்னைப் பலப்படுத்துகிறாய்.

9.பேராசை முடிகின்ற இடத்தில் சந்தோஷம் தொடங்குகிறது.

10.பணக்காரன் ஆவதற்குப் பணத்தைக் குவிக்க வேண்டும் என்பதில்லை, நம்முடைய தேவைகளை குறைத்துக் கொண்டாலே போதும்.

11.தன் நடத்தை அளவுக்கே - ஒருவன் தன்னை உயர்த்திக் கொள்கின்றான்.

12.போவது சரியான பாதையாக இல்லாத போது - வேகமாக ஓடுவதால் என்ன பயன் ?

13.சரியான சமயத்தில் உதவி செய்கிறவன் இருமடங்கு உதவி செய்கிறான்.