மின்னியல் மற்றும் மின்னனுவியல் பற்றி எனக்கு தெரிந்த தகவல்களை இந்த இணையதளத்தில் இணைத்துள்ளேன் | வாழ்க தமிழ் ! வளர்க மனிதநேயம் !

சிங்கிள் பேஸ்பிரிவெண்டர்களால் மோட்டார்களின் பாதுகாப்பு அம்சங்கள்

சிங்கிள் பேசிங்(Single Phasing):
மின் சப்ளை 3 பேஸ்கள் இருந்தால் மட்டும் இயக்கிவிடும். இல்லை என்றால் இயக்காது. ஏதாவது ஒரு பேஸ் இல்லையென்றாலும் மோட்டாரை சிங்கிள் பேஸ்பிரிவெண்டர் நிருத்திவிடும்.

அண்டர் வோல்டேஜ்(Under Voltage):
மின் சப்ளையில் மோட்டாருக்குத் தேவையான வோல்டேஜ் மிகவும் குறையும் போது தானாகவே இந்த சிங்கிள் பேஸ்பிரிவெண்டர் மோட்டாரை நிருத்திவிடும்.

பேஸ் சீக்குவென்ஸ்(Phase Sequence):
மின் சப்ளையில் லைன் கனெக் ஷன் முறையாக இருந்தால் மட்டும் மோட்டாரை சரியான டைரக் ஷனில் சுழற்றிவிடும். கனெக் ஷன் ஆனது ரிவர்ஸில் இருந்தால் மோட்டாரை இந்த சிங்கிள் பேஸ்பிரிவெண்டர் நிருத்திவிடும்.

அன்பாலன்ஸ் சப்ளை(Unbalance Supply):
சிங்கிள் பேஸ்பிரிவெண்டரானது மின் சப்ளையில் மூன்று பேஸ்கள் இருந்தால் மட்டுமே மோட்டாரை இயங்க வைக்கும். மூன்று பேஸ்களுக்கிடையில் ஒன்றுக்கொன்று வோல்டேஜ் வித்தியாசம் அதிகமானால் மோட்டாரை நிருத்திவிடும்.

பிரபலமான இடுகைகள்

நாம் அனைவரும் கடைபிடிப்போம்

1.இரண்டு காரியங்களில் மனிதன் ஒருபோதும் கோபப்படக் கூடாது; தன்னால் தவிர்க்க முடிந்ததற்கும், தவிர்க்க முடியாததற்கும்.

2.காலத்திற்கு ஏற்ற சொல்லானது - கவலையைக் குறைக்கிறது.

3.உழைப்பு - துக்கம் - மகிழ்ச்சி இம்மூன்றையும் மனிதன் அனுபவிக்கப் பிறந்தவன். இந்த மூன்றும் இல்லாத வாழ்வு சரியான வாழ்வாகாது.

4.உன்னைப் புண்படுத்துவது எதுவென்று உனக்குத் தெரிந்தால், மற்றவர்களைப் புண்படுத்துவது எதுவென்பது உனக்குத் தெரியும்.
பணிவான சொல் - பாதையை எளிமையாக்குகிறது.

5.துன்பத்தை அனுபவித்த காலத்தை மறந்து விடு, ஆனால் அது உனக்குக் கற்பித்த பாடத்தை மறந்து விடாதே.

6.தொடக்கத்தினை விட முடிவினைப் பற்றி அதிகமாகச் சிந்தனை செய்.

7.தைரியப்படுத்துவது ஒருவனுக்குச் செய்யும் உதவியில் மூன்றில் ஒரு பங்காகும்.

8.ஒவ்வொரு தடவையும் நீ ஒருவனை மன்னிக்கும் போது, அவனைப் பலவீனப்படுத்துகின்றாய்; உன்னைப் பலப்படுத்துகிறாய்.

9.பேராசை முடிகின்ற இடத்தில் சந்தோஷம் தொடங்குகிறது.

10.பணக்காரன் ஆவதற்குப் பணத்தைக் குவிக்க வேண்டும் என்பதில்லை, நம்முடைய தேவைகளை குறைத்துக் கொண்டாலே போதும்.

11.தன் நடத்தை அளவுக்கே - ஒருவன் தன்னை உயர்த்திக் கொள்கின்றான்.

12.போவது சரியான பாதையாக இல்லாத போது - வேகமாக ஓடுவதால் என்ன பயன் ?

13.சரியான சமயத்தில் உதவி செய்கிறவன் இருமடங்கு உதவி செய்கிறான்.