மின்னியல் மற்றும் மின்னனுவியல் பற்றி எனக்கு தெரிந்த தகவல்களை இந்த இணையதளத்தில் இணைத்துள்ளேன் | வாழ்க தமிழ் ! வளர்க மனிதநேயம் !

2] வயரில் கரண்ட் செல்லும் முறைகளைப் பற்றியா தொகுப்பு


  •  stantard wire gage[ SWG ]
  • இதை சுருக்கமாக கேஜ் என்று கூரலாம்.
  • இந்த கேஜ் எண் அதிகமாக ஆக வயரின் விட்டம் குறைந்து கொண்டே போகும்.
எடுத்துக்காட்டு:
கேஜ் எண்                           விட்டம் 
14                                        2.03
15-19                                  1.somthing
20-42                                  0.somthing
43-ect..                                0.0somthing
தேவையான கேஜ் எண்                 சமமான கேஜ் எண் 
10                                                  13 கேஜ் வயர் இரண்டு 
12                                                  15 கேஜ் வயர் இரண்டு 
14                                                   17 கேஜ் வயர் இரண்டு 
17                                                  20 கேஜ் வயர் இரண்டு 
-------------------------------------------------------------------
22 கேஜ் வயர் இரண்டு                  19 கேஜ் வயர்  ஓன்று
25 கேஜ் வயர் இரண்டு                   22 கேஜ் வயர் ஓன்று
27 கேஜ் வயர் இரண்டு                   24 கேஜ் வயர் ஓன்று
28 கேஜ் வயர் இரண்டு                   25 கேஜ் வயர் ஓன்று
  • 17 கேஜ் வயரின் எடை 20 கேஜ் வயரின் எடையைக் காட்டிலும் இருமடங்கிருக்கும்.
  • ஏனெனில் எடை என்பது குறுக்குவெட்டுப் பரப்பிற்கு நேர்விகிதத்தில் இருக்கும்.
  • வைண்டிங் வயரின் மின்தடை[resistance] என்பது குறுக்குவெட்டுப் பரப்பிற்கு எதிர்விகிதத்தில் இருக்கும்.
  • எனவே 17 கேஜ் வயரின் மின்தடை 20 கேஜ் வயரின் மின்தடையில் சுமார் பாதி தான் இருக்கும்.
  • வயரின் விட்டம் அதிகமாக இருந்தால் [கேஜ் எண் குறைவு] மின்தடை [resistance] குறைவாக இருக்கும் அப்படி என்றால் கரண்ட் ஆனது அதிகமாக செல்லும்.
  • வயரின் விட்டம் குறைவாக இருந்தால் [கேஜ் எண் அதிகம்] மின்தடை [resistance] கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். அப்படி என்றால் கரண்ட் ஆனது அதிகமாக செல்ல முடியாது .

பிரபலமான இடுகைகள்

நாம் அனைவரும் கடைபிடிப்போம்

1.இரண்டு காரியங்களில் மனிதன் ஒருபோதும் கோபப்படக் கூடாது; தன்னால் தவிர்க்க முடிந்ததற்கும், தவிர்க்க முடியாததற்கும்.

2.காலத்திற்கு ஏற்ற சொல்லானது - கவலையைக் குறைக்கிறது.

3.உழைப்பு - துக்கம் - மகிழ்ச்சி இம்மூன்றையும் மனிதன் அனுபவிக்கப் பிறந்தவன். இந்த மூன்றும் இல்லாத வாழ்வு சரியான வாழ்வாகாது.

4.உன்னைப் புண்படுத்துவது எதுவென்று உனக்குத் தெரிந்தால், மற்றவர்களைப் புண்படுத்துவது எதுவென்பது உனக்குத் தெரியும்.
பணிவான சொல் - பாதையை எளிமையாக்குகிறது.

5.துன்பத்தை அனுபவித்த காலத்தை மறந்து விடு, ஆனால் அது உனக்குக் கற்பித்த பாடத்தை மறந்து விடாதே.

6.தொடக்கத்தினை விட முடிவினைப் பற்றி அதிகமாகச் சிந்தனை செய்.

7.தைரியப்படுத்துவது ஒருவனுக்குச் செய்யும் உதவியில் மூன்றில் ஒரு பங்காகும்.

8.ஒவ்வொரு தடவையும் நீ ஒருவனை மன்னிக்கும் போது, அவனைப் பலவீனப்படுத்துகின்றாய்; உன்னைப் பலப்படுத்துகிறாய்.

9.பேராசை முடிகின்ற இடத்தில் சந்தோஷம் தொடங்குகிறது.

10.பணக்காரன் ஆவதற்குப் பணத்தைக் குவிக்க வேண்டும் என்பதில்லை, நம்முடைய தேவைகளை குறைத்துக் கொண்டாலே போதும்.

11.தன் நடத்தை அளவுக்கே - ஒருவன் தன்னை உயர்த்திக் கொள்கின்றான்.

12.போவது சரியான பாதையாக இல்லாத போது - வேகமாக ஓடுவதால் என்ன பயன் ?

13.சரியான சமயத்தில் உதவி செய்கிறவன் இருமடங்கு உதவி செய்கிறான்.