மின்னியல் மற்றும் மின்னனுவியல் பற்றி எனக்கு தெரிந்த தகவல்களை இந்த இணையதளத்தில் இணைத்துள்ளேன் | வாழ்க தமிழ் ! வளர்க மனிதநேயம் !

7] டயோட் டெஸ்டர்  •  பெரும்பாலானோர் டயோடை  மல்டிமீட்டர்  வைத்தே சொதித்துப்பார்பார்கள் .
  • இந்தமுறையானது மிகவும் நன்றாக இலக்ற்றாநிக்ஸை தெரிந்தவர்கள் மட்டுமே கையாளும் முறையாகும். 
ஆனால் நான் கண்டுபிடித்தது  இது மிகவும் எளிது 
  • முதலில் ஒரு மின்தடை, 9 v battery ,LED, இவற்றை வாங்கிக்கொள்ள வேண்டும்.
  • படத்தில் காட்டியவாறு இணைக்க வேண்டும்.
  • படத்தில் உள்ளது போல் டயோடை  சோதனை செய்யும் போது LED  ஆனது எரியும்.
  • இப்போது டயோடானது நல்லமுறையில் இருக்கிறது என்று அர்த்தம் .
  • LED ஆனது எரியவில்லை என்றால் டயோடானது நல்லமுறையில் இல்லை என்று அர்த்தம் .
  • இதை வைத்து தெளிவான முறையில் நாம் டயோடை டெஸ்ட் செய்ய முடியும் .
LED -------> Light emmiting diode 
Resistor---->  மின்தடை

பிரபலமான இடுகைகள்

நாம் அனைவரும் கடைபிடிப்போம்

1.இரண்டு காரியங்களில் மனிதன் ஒருபோதும் கோபப்படக் கூடாது; தன்னால் தவிர்க்க முடிந்ததற்கும், தவிர்க்க முடியாததற்கும்.

2.காலத்திற்கு ஏற்ற சொல்லானது - கவலையைக் குறைக்கிறது.

3.உழைப்பு - துக்கம் - மகிழ்ச்சி இம்மூன்றையும் மனிதன் அனுபவிக்கப் பிறந்தவன். இந்த மூன்றும் இல்லாத வாழ்வு சரியான வாழ்வாகாது.

4.உன்னைப் புண்படுத்துவது எதுவென்று உனக்குத் தெரிந்தால், மற்றவர்களைப் புண்படுத்துவது எதுவென்பது உனக்குத் தெரியும்.
பணிவான சொல் - பாதையை எளிமையாக்குகிறது.

5.துன்பத்தை அனுபவித்த காலத்தை மறந்து விடு, ஆனால் அது உனக்குக் கற்பித்த பாடத்தை மறந்து விடாதே.

6.தொடக்கத்தினை விட முடிவினைப் பற்றி அதிகமாகச் சிந்தனை செய்.

7.தைரியப்படுத்துவது ஒருவனுக்குச் செய்யும் உதவியில் மூன்றில் ஒரு பங்காகும்.

8.ஒவ்வொரு தடவையும் நீ ஒருவனை மன்னிக்கும் போது, அவனைப் பலவீனப்படுத்துகின்றாய்; உன்னைப் பலப்படுத்துகிறாய்.

9.பேராசை முடிகின்ற இடத்தில் சந்தோஷம் தொடங்குகிறது.

10.பணக்காரன் ஆவதற்குப் பணத்தைக் குவிக்க வேண்டும் என்பதில்லை, நம்முடைய தேவைகளை குறைத்துக் கொண்டாலே போதும்.

11.தன் நடத்தை அளவுக்கே - ஒருவன் தன்னை உயர்த்திக் கொள்கின்றான்.

12.போவது சரியான பாதையாக இல்லாத போது - வேகமாக ஓடுவதால் என்ன பயன் ?

13.சரியான சமயத்தில் உதவி செய்கிறவன் இருமடங்கு உதவி செய்கிறான்.